THE COLEX - CONCETTI CO., LTD
Thông minh - Tận tình - Trung thực
Branches
New documents
Effective
47/NQ-CP
Nghị Quyết
Bộ máy hành chính
Undefined
2450/VPCP-KGVX
Công Văn
Lao động-Tiền lương
Undefined
1511/BLĐTBXH-CATLĐ
Công Văn
Lao động - BHXH - BHYT - BHTN
Effective
820/QĐ-BTC
Quyết Định
Đầu tư
No effect
421/QĐ-BGTVT
Quyết Định
Giao thông - Vận tải
1/5624

Will take effect documents
No effect
27/2024/QĐ-UBND
Quyết Định
Chính sách | Bất động sản
No effect
16/2024/TT-BTC
Thông Tư
Bộ máy hành chính
No effect
30/2024/NĐ-CP
Nghị Định
Giao thông - Vận tải | Văn hóa - Xã hội
No effect
15/2024/TT-BTC
Thông Tư
Kế toán - Kiểm toán
No effect
32/2024/NĐ-CP
Nghị Định
Thương mại
1/12

Business partners