THE COLEX - CONCETTI CO., LTD
Thông minh - Tận tình - Trung thực
Tài khoản

Vi phạm hành chính


Chưa xác định
113/UBND-ĐT
Công Văn
Vi phạm hành chính | Giao thông - Vận tải
Có hiệu lực
12/2018/NĐ-CP
Nghị Định
Hình sự | Vi phạm hành chính | Kinh doanh - Thương mại | Hải quan
Có hiệu lực
129/2013/NĐ-CP
Nghị Định
Vi phạm hành chính | Thuế - Phí - Lệ Phí
20/06/2012
01/07/2013
Có hiệu lực
15/2012/QH13
Luật
Vi phạm hành chính
Có hiệu lực
166/2013/NĐ-CP
Nghị Định
Vi phạm hành chính