THE COLEX - CONCETTI CO., LTD
Thông minh - Tận tình - Trung thực
Tài khoản
Văn bản
Công văn 11667/BCT-ĐL về việc tham gia ý kiến về việc bổ sung Dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. (Kèm Tờ trình số 174/TTr-UBND và Công văn /BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng).

  • Tóm tắt
  • Văn bản gốc/PDF
  • Tiếng Anh (English)
  • Lược đồ
  • Tải về
* Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này