THE COLEX - CONCETTI CO., LTD
Thông minh - Tận tình - Trung thực
Tài khoản
Văn bản
Công văn 1247/CT-TTHT (Cục thuế Bình Phước) hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT và hóa đơn đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp và về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với giá trị quyền sử dụng đất được chuyển nhượng.

  • Tóm tắt
  • Nội dung
  • Văn bản gốc/PDF
  • Tiếng Anh (English)
  • Lược đồ
  • Tải về
* Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này