THE COLEX - CONCETTI CO., LTD
Thông minh - Tận tình - Trung thực
Tài khoản
Văn bản
Công văn 262/TCT-CS về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư. (Kèm Công văn số 18553/BTC-CST ngày 27/12/2016 và Công văn số 2209/BTC-CST ngày 21/02/2017).

  • Tóm tắt
  • Văn bản gốc/PDF
  • Tiếng Anh (English)
  • Lược đồ
  • Tải về
* Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này