THE COLEX - CONCETTI CO., LTD
Thông minh - Tận tình - Trung thực
Tài khoản
Văn bản
Công văn 267/TCT-CS về việc khấu trừ số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào số tiền thuê đất phải nộp. (Kèm Công văn số 14696/BTC-QLCS ngày 31/10/2017).

  • Tóm tắt
  • Văn bản gốc/PDF
  • Tiếng Anh (English)
  • Lược đồ
  • Tải về
* Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này