THE COLEX - CONCETTI CO., LTD
Thông minh - Tận tình - Trung thực
Tài khoản
Văn bản
Công văn 58/BTTTT-KHCN về việc hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam.

  • Tóm tắt
  • Nội dung
  • Văn bản gốc/PDF
  • Tiếng Anh (English)
  • Lược đồ
  • Tải về
* Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này