THE COLEX - CONCETTI CO., LTD
Thông minh - Tận tình - Trung thực
Tài khoản
Văn bản
Nghị định số 161/2017/NĐ-CP sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội.

  • Tóm tắt
  • Văn bản gốc/PDF
  • Tiếng Anh (English)
  • Lược đồ
  • Tải về
* Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này