THƯ VIỆN CONCETTI
Thông minh - Tận tình - Trung thực
Tài khoản
Văn bản
Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

  • Tóm tắt
  • Nội dung text
  • Nội dung PDF
  • Lược đồ
  • Tải về
* Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này