THE COLEX - CONCETTI CO., LTD
Thông minh - Tận tình - Trung thực
Tài khoản
Văn bản
Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/05/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

  • Tóm tắt
  • Văn bản gốc/PDF
  • Tiếng Anh (English)
  • Lược đồ
  • Tải về
* Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này