THƯ VIỆN CONCETTI
Thông minh - Tận tình - Trung thực
Tài khoản
Văn bản
Thông tư số 32/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BGTVT ngày 11/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

  • Tóm tắt
  • Nội dung text
  • Nội dung PDF
  • Lược đồ
  • Tải về
* Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này