THE COLEX - CONCETTI CO., LTD
Thông minh - Tận tình - Trung thực
Document
Quyết định 117/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

  • Summary
  • Original Content/PDF
  • Tiếng Anh (English)
  • Diagram
  • Download
* Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này