CONCETTI LAW
Thông minh - Tận tình - Trung thực
Tài khoản
Document
Quyết định số 1606/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

  • Summary
  • Text content
  • PDF content
  • Diagram
  • Download
* Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này