CONCETTI LAW
Thông minh - Tận tình - Trung thực
Tài khoản
Document
Quyết định số 1607/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014.

  • Summary
  • Text content
  • PDF content
  • Diagram
  • Download
* Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này