CONCETTI LAW
Thông minh - Tận tình - Trung thực
Tài khoản
Document
Quyết định số 1762/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

  • Summary
  • Text content
  • PDF content
  • Diagram
  • Download
* Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này