CONCETTI LAW
Thông minh - Tận tình - Trung thực
Tài khoản
Branches
New documents
Undefined
5334/TCT-KK
Công Văn
Thuế - Phí - Lệ Phí
Undefined
5329/TCT-DNNCN
Công Văn
Thuế - Phí - Lệ Phí
Undefined
5318/TCT-CS
Công Văn
Thuế - Phí - Lệ Phí
No effect
32/2023/TT-BGTVT
Thông Tư
Giao thông - Vận tải
Effective
1191/QĐ-BXD
Quyết Định
Xây dựng
1/5366

Will take effect documents
No effect
75/2023/NĐ-CP
Nghị Định
Y tế - Dược | Lĩnh vực khác
No effect
1697/QĐ-BHXH
Quyết Định
Lao động - BHXH - BHYT - BHTN
No effect
10/2023/TT-BLĐTBXH
Thông Tư
Lao động-Tiền lương
No effect
10/2023/TT-BXD
Thông Tư
Bộ máy hành chính | Xây dựng
No effect
11/2023/TT-BXD
Thông Tư
Bộ máy hành chính | Xây dựng
1/10

Business partners